InternationalNationalSports

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇ ବନିଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡବିଶ୍ୱଟେଷ୍ଟ_ଚାମ୍ପିୟନ

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହରାଇ ବନିଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ । ସାଉଥାମ୍ପଟନରେ ନିରାଶ ହେଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button